Лаборатория инфракрасной оптоэлектроники
Laboratory of InfraRed Optoelectronics
 


Our peoples

Igor A. Andreev

Anastassia P. Astakhova

 

Tamara I. Voronina

 

Nonna V. Zotova

 

Edward V. Ivanov

Elena A. Grebenshchikova

 

Albert N. Imenkov

 

Tatiana I. Kachalova

 

Sergey A. Karandashev

 

Sergey S Kizhayev

Elena V. Kuznetsova

Ekaterina V. Kunitsyna

 

Tamara S. Lagunova

 

Oleg V. Makarov

Boris A. Matveev

Maya P. Mikhailova

Konstantin D. Moiseev

Sergey S. Moltchanov

 

Sergey A. Obukhov

Yana A. Parkhomenko

Maxim A. Remennyi

Vyacheslav V. Romanov

Victor V. Sherstnev

 

Valeriy V. Shustov

Nikolay D. Stoyanov

 

Nikolay M. Stus’

Yury P. Yakovlev